Podoexpert

Co warto wiedzieć o ludzkiej stopie?

Stopa występuje tylko u naczelnych żyjących na lądzie. Spełnia ona bardzo wiele różnych funkcji. Ludzka stopa ma za zadanie utrzymywać ciężar ciała oraz umożliwić człowiekowi poruszanie się. Anatomicznie stopę definiuje się jako część kończyny umieszczoną pod kostką. Podstawę ludzkiej stopy stanowią kości, które łączą się w stawach. Stawy natomiast wzmocnione są za pomocą więzadeł, a za ruch odpowiadają mięśnie. Stopa pokryta jest skórą, która zawiera liczne zakończenia nerwowe oraz gruczoły potowe. Zakończenie stopy stanowią palce, których czubki ochraniane są przez paznokcie przed zranieniem.

Jak zbudowana jest ludzka stopa?

W stopie można wyróżnić 26 kości, 33 stawy połączone układem torebkowo-więzadłowym, 20 mięśni oraz 107 więzadeł.

Stopę możemy podzielić na trzy części:

 • Śródstopie – zbudowane z pięciu kości, amortyzuje wstrząsy w czasie chodzenia.
 • Stęp – składa się z siedmiu kości, stanowi część stopy, która jest sztywna i mało ruchliwa, odpowiada za przenoszenie ciężaru ciała.
 • Palce stopy – duży palec czyli paluch zbudowany jest z dwóch paliczków. Pozostałe palce stopy składają są z trzech paliczków. Palce stopy odpowiadają za utrzymanie stabilności.

Jakie kości znajdują się w ludzkiej stopie?

 • Kości stępu (7) – kość piętowa, kość skokowa, kość łódkowata, kość sześcienna i trzy kości klinowate (przyśrodkowa, pośrednia i boczna). Kości stępu zaliczane są do kości krótkich. Dźwigają ciężar ciała i wspomagają w chodzeniu i bieganiu.
 • Kości śródstopia (5) – I-V kość śródstopia zapewniają stabilność w pozycji stojącej.
 • Kości palców (14) – paluch ma dwa paliczki, natomiast pozostałe palce mają po trzy paliczki. Stanowią podporę stopy podczas ruchów.

Cechy charakterystyczne stopy:

 • Pięta stoi centralnie prosto w jednej linii ze ścięgnem Achillesa.
 • Paluch stoi w linii prostej z I -wszą kością śródstopia.
 • Odległość palucha od pozostałych palców to średnica ołówka.
 • Sklepienie podłużne. Palce leżą równolegle do siebie, paznokcie widoczne. Mały palec lekko zakrzywiony.
 • Stopa dzięki swojej budowie i funkcji jest przystosowana do dźwigania i elastycznego przenoszenia ciężaru ciała.
 • Odpowiednio wysklepiona stopa dotyka podłoża w trzech fizjologicznych punktach podparcia: pięta, I głowa kości śródstopia i V głowa kości śródstopia.

Jakie funkcje pełni ludzka stopa?

 • statyczna utrzymuje ciężar ciała
 • dynamiczna umożliwia chodzenie
 • Tyłostopie – zapewnia stabilność
 • Śródstopie – zapewnia ruchomość
 • Sklepienie podłużne – stabilność konstrukcji
 • sklepienie poprzeczne – elastyczność konstrukcji.